Skidspår och leder

Spårinfo

Preparerade spår och skatebädd är avgiftsbelagt 


Spåravgift betalas med  SWISH 1236338644  eller kontant i klubbstugan

Vuxna   90 kr/dag 

Barn under 18 år Gratis

Säsongkort

600 kr för medlem,   900 kr för övriga.

Betala med SWISH 1236338644   Ange namn och adress så kommer kvitto och kort på posten.

Plusgiro 211 82 07-6 Obs! Vi har olika plusgironummer för medlemsavgift och säsongskort.

Vill du bli medlem finns all information HÄRAllt arbetet med skidspåren sker helt ideellt och vi är beroende av spåravgifterna för att driva och underhålla anläggningen. Alla pengar går oavkortat tillbaka till verksamheten. 

Anläggning:

Elljusspår/Konstsnöspår:

Konstsnöanläggningen: Vi har en modern konstsnöanläggning med hög kapacitet effektiv hantering. Anläggningen är under kontinuerlig utveckling med mottot lite bättre, enklare och effektivare för varje år, redan idag en kapacitet på pump och kompressor för att snölägga stora ytor på kort tid, ännu saknas dock en del infrastruktur och snökanoner för att utnyttja kapaciteteten fullt ut. Då allt drivs på ideel bas så kan vi enbart bygga ut i den takt ekonomin tillåter. 


Generell info om elljusspåret: Total längd på elljuspåret är ca 2,5 km. Det som konstsnöläggs varierar från år till år beroende på väderförutsättningar, målet är 1,6-2,2  km konstsnöspår varje säsong.Elljuset är tänt alla dagar då det finns snö vid mörker mellan kl 07.00-22.00. Preparering av spåren sker med pistmaskin eller annan utrustning utifrån väderleksförutsättningarna. Preparering sker för det allra mesta på nätterna mellan kl. 22-02 för att spåren ska få tid att frysa ihop under efternatten.All skidåkning eller annan vistelse på spårbädden är förbjuden av annan person än spårpersonal mellan kl. 22-07 då är anläggningen att betrakta som en arbetsplats för spårmaskiner. Pistmaskinen är livsfarlig med många rörliga delar och många "döda" vinklar för chauffören.

Det är absolut förbjudet att beträda spår eller skatebädd utan skidor. Undantaget är personalen på anläggningen och föräldrar som hjälper mindre barn att ta sig fram. Observera att hela den preparerade ytan är ett skidspår.

Varför? Fotspår i mjuk snö fryser och blir gropar som är svåra att åka över med smala längdskidor, de kan också orsaka stavbrott för skidåkaren.

När vädret är milt och omgivande ytor är smutsiga och leriga följer dessa föroreningar med skorna upp i snön och gör repor i skidor, Vi vill att skidåkaren får den bästa upplevelsen - inte förstörda skidor.

Mörk smuts som hamnar i den vita snön är en värmeledare som när solen kommer fram absorberar värme och smälter kringliggande snö = skidsäsongen blir förkortad med ett antal dagar/veckor.

 

Ni som är skidåkare och ser promenerare, löpare eller ryttare i snöbädden - Hjälp oss att tillrättavisa dessa för er egen skull.